Inscripcions

Categories de la Selecció Oficial:

Llargmetratge

de ficció i/o animació, de 31 minuts o més de durada.

Curtmetratge

de ficció, documental, animació i/o videocreació, de 30 minuts o menys de durada.

Documental

de qualsevol àmbit i temàtica, de 31 minuts o més de durada.

Videoclip

de qualsevol gènere i estil musical.

Centres educatius

adreçat a alumnes d'infantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria, en qualsevol modalitat i temàtica, a títol individual o col·lectiu. Cal el vistiplau del centre i la responsabilitat d’un professor o professora que n’hagi fet el seguiment, en el benentès que els treballs no poden superar els 10’ i que s’han d’haver elaborat pels i per les alumnes i /o amb la seva participació.

Jove 48 Hores