Qui som

El Festival és una producció de l'Associació FIC-CAT, organisme autònom que es troba inscrit en la secció 1a del Registre d'Associacions del Departament de Justícia amb el núm. 40662 (27/11/2009).

L'entitat regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

D'acord amb els seus estatuts, de les seves activitats en queda exclòs tot ànim de lucre en tant que les mateixes són de naturalesa cívica i social.

L’Associació no té cap ingrés ni rep cap aportació econòmica pública ni privada, més enllà de les subvencions destinades a la celebració de les edicions anuals del Festival.

Les diferents edicions del Festival es duen a terme gràcies a la col·laboració de persones voluntàries que no perceben cap remuneració. El Comitè que gestiona tot el procés està format, actualment, per les següents persones:

Antonio BARRERO

Sònia CAMÍ

Anna CORTADELLA

Pilar FRANQUET

Cris GAMBÍN

Oriol JANÉ

Sònia LÓPEZ

Montse MARTÍNEZ

Toni PINEL

Laura RELEA

Raül RIERA

i la col·laboració de TERESA FERRÉ

Amb el suport de Víctor ALONSO, Lourdes AUQUER, Ester BAIRAGUET, Blanca DOMÍNGUEZ, Salvador FIGUEREDO, Octavi FORMATJER, Rafel GARCÍA, Antònia GARRIGA, Marina GINER, Guillem JURADO, Maria MESTRE, Jordi PEIDRÓ, Heidi RAMÍREZ, Clàudia ROSA, Lluïsa SOLER, Miquel URBANO, Cori Virgili, Íngrid VIRGILI, Iolanda VIRGILI i Maria Fe VIVES.