Qui somEl Festival és una producció de l'Associació FIC-CAT, organisme autònom que es troba inscrit en la secció 1a del Registre d'Associacions del Departament de Justícia amb el núm. 40662 (27/11/2009).


L'entitat regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.


D'acord amb els seus estatuts, de les seves activitats en queda exclòs tot ànim de lucre en tant que les mateixes són de naturalesa cívica i social.


L’Associació no té cap ingrés ni rep cap aportació econòmica pública ni privada, més enllà de les subvencions destinades a la celebració de les edicions anuals del Festival.


Les diferents edicions del Festival es duen a terme gràcies a la col·laboració de persones voluntàries que no perceben cap remuneració. El Comitè que gestiona tot el procés està format, actualment, per les següents persones:


Antonio BARRERO

Sònia CAMÍ

David CONILL

Anna CORTADELLA

Pilar FRANQUET

Cris GAMBÍN

Sònia LÓPEZ

Montse MARTÍNEZ

Toni PINEL

Raül RIERA

i la col·laboració de TERESA FERRÉ


CRÈDITS


Organització: Associació FIC-CAT i Ajuntament de Roda de Berà.


Patrocinadors.