Bases

Descarrega aquí les bases del FIC-CAT 2024 en pdf.


El Comitè organitzador del FIC-CAT, per acord unànime pres en la reunió celebrada amb data 15/09/2023, convoca el concurs de l’edició de l’any 2024 i estableix les BASES que han de regir. 


1. La 15a edició del FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema en Català tindrà lloc a la localitat de Roda de Berà de l'1 al 8 de juny de 2024. Es realitzarà als recintes del teatre del Casino Municipal, al Casal Municipal “Les Monges”, la plaça de la Sardana i a la plaça dels Pins. És un festival genèric i competitiu, i el seu àmbit és internacional.


2. Pot participar qualsevol persona o entitat jurídica, de forma individual o col·lectiva, sense cap límit d’edat, i es pot fer amb qualsevol producció audiovisual –TV movies incloses– amb resolució HD, Full HD, 2K o 4K. Les produccions han d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de gener de 2023.


3. Cada persona realitzadora, productora i/o directora pot inscriure un màxim de 2 obres, i hauran d’estar rodades en llengua catalana, en qualsevol de les seves variants. S’acceptarà la utilització parcial d’altra o d’altres llengües quan aquest ús estigui justificat en el context global de l’obra. També s'acceptaran treballs rodats en llengua aranesa.


4. El tema i el gènere de les produccions és lliure. Per a la selecció, es prioritzarà la qualitat i la creació de tendències com a objectiu prioritari i que la producció sigui inèdita i/o que no hagi estat estrenada comercialment.


5. Les categories a competició són les següents:

CategoriaDuradaGènere / Restriccions
   
Llargmetratge31’ o mésFicció i/o animacióDocumental31’ o mésQualsevol àmbit i temàticaCurtmetratge30’ o menysFicció, documental, animació i/o videocreacióVideoclip10’ o menysQualsevol gènere i estil musicalCentres educatius10’ o menysInfantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria. Qualsevol gènere o temàtica.Jove 48 Hores3’ o menysPer a menors de 35 anys. Obertura inscripcions abril 2024.


6. El procés d’inscripció es realitzarà omplint i trametent el formulari d’inscripció a través del web inscripcions.fic-cat.cat. La còpia de la pel·lícula o pel·lícules s'insereixen a través d’un enllaç en streaming protegit amb contrasenya, si s’escau (des de Vimeo, YouTube o Google Drive). Caldrà assegurar que els arxius estiguin disponibles fins al 9 de juny de 2024.


7. La inscripció és gratuïta. El termini d’inscripció i de recepció de produccions finalitza el divendres 22 de març de 2024. Les inscripcions que arribin amb posterioritat no seran acceptades.


8. El Comitè organitzador farà una selecció prèvia de les obres presentades, i valorarà especialment els aspectes destacats en el punt 4 d’aquestes BASES. Aquesta decisió serà comunicada a cada productor/-a i/o director/-a de cadascuna de les produccions seleccionades. De la mateixa manera, també es comunicarà la no selecció de les obres inscrites després de fer pública la selecció oficial.


9. Excepte per a la categoria de videoclip, no seran admeses les obres de caràcter publicitari o turístic, ni aquelles que utilitzin material no original en més d’un 10% de la totalitat de l’obra. Tampoc seran acceptades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a una correcta visualització, ni tampoc les que hagin estat generades, totalment o parcial, per intel·ligència artificial.


10. El centre educatiu participant haurà de comptar amb l’autorització de les famílies per a la utilització de la imatge dels seus fills i/o filles, si és el cas, amb compliment de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. El centre es farà càrrec i custodiarà aquestes autoritzacions. Les obres presentades tindran el vistiplau del centre i la responsabilitat d’un professor o professora que n’haurà fet el seguiment, amb el benentès que els treballs s’han d’haver elaborat pels i per les alumnes i/o amb la seva participació.


11. La SELECCIÓ OFICIAL es farà pública al web del Festival a partir del dimecres 15 de maig de 2024. El Comitè organitzador es reserva el dret d’utilitzar imatges parcials dels treballs seleccionats com a material promocional del Festival.


12. Les produccions que ho desitgin optaran també a estar allotjades a una plataforma en línia, sempre sota el consentiment de les persones responsables de la producció, tot cedint els drets d’emissió en línia només durant els dies del Festival i fins una setmana després. Aquestes produccions podran optar també al Premi del Públic en línia.


13. El FIC-CAT es reserva el dret de projectar algunes produccions de la selecció oficial (guanyadores o no) en esdeveniments relacionats amb el Festival, durant els 6 mesos posteriors a la seva celebració, sense ànim de lucre i amb l’objectiu de la difusió de la producció i del Festival. Aquestes projeccions sempre seran comunicades als propietaris de l’obra. En cap cas s’abonaran taxes de projecció. 


14. De cara a la projecció, i abans del divendres 10 de maig de 2024, caldrà fer arribar al correu programacio@fic-cat.cat:

 1. La fitxa tècnica i artística de la producció. 

 2. Materials publicitaris a efectes de promoció (fotografies, tràiler oficial, dossier de premsa, cartells en format paper, etc). 

 3. L’arxiu de projecció en la millor qualitat possible: MP4 o MOV (en HD i bitrate elevat) o bé DCP no encriptat (preferiblement aquesta opció).

En el cas de tramesa postal o missatgeria, caldrà fer arribar els materials a l’Hotel d’Entitats de Roda de Berà. 

FIC-CAT

Hotel d’Entitats

c/ Mossèn David Pujol, 2

43883 Roda de Berà (Tarragonès)


15. Les despeses d’enviament, si és el cas, aniran a càrrec de qui inscrigui la pel·lícula. No s’acceptarà cap pel·lícula que no compleixi aquest requisit. Les despeses del retorn dels DCP seran assumides pel Festival.


16. Els autors o autores hauran d'assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers, i exoneraran al Comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal.


17. Les produccions seleccionades integraran la SELECCIÓ OFICIAL, i seran exhibides públicament durant els dies del Festival, entenent que els seus autors/es o productors/es n’autoritzen la projecció. En cap cas es contempla l’abonament de taxes de projecció.


18. Un Jurat designat pel Comitè organitzador i integrat per personalitats vinculades a la indústria, decidirà els premis de la SELECCIÓ OFICIAL. El premi del concurs Jove 48 Hores el decidirà un Jurat específic. El premi del públic presencial serà decidit per les persones assistents al Festival. El premi del públic en línia serà per a la producció amb més reproduccions a la plataforma en línia que decideixi el Festival. El premi de Centres Educatius el decidirà un jurat format per alumnes de Centres de Secundària, que no participin presentant un treball.


19. Optaran també al Premi a la Millor Producció de les Comarques Tarragonines les produccions que compleixin aquests dos criteris

- Que l’equip de producció i/o direcció sigui provinent de les Comarques Tarragonines.

- Que estiguin rodades totalment o parcial a les Comarques Tarragonines.


20. S’atorgaran els següents premis:

CategoriaPremiTrofeuRemuneració
    
LlargmetratgesMillor llargmetratge2.000€
DocumentalsMillor documental1.250€
CurtmetratgesMillor curtmetratge1.250€
VideoclipsMillor videoclip300€
Centres educatiusMillor producció centres educatius primària 300€
Millor producció centres educatius secundària300€
Jove 48 HoresMillor Jove 48 Hores300€
TransversalComarques tarragonines500€
Públic assistent-
Públic en línia-


21. El Jurat tindrà la potestat de deixar desert el premi o els premis que consideri oportuns, així com atorgar una menció especial per ressaltar aspectes tècnics i artístics d'alguna de les produccions a competició. Les seves decisions seran inapel·lables.


22. Les empreses productores accepten que, en el cas d’obtenir algun dels premis atorgats, inclouran una referència escrita a la concessió del premi a l’inici de totes i cadascuna de les còpies de la producció que distribueixin per a l’exhibició en sales comercials i/o en certàmens audiovisuals, així com en tot el material informatiu i promocional imprès. L’esmentada referència consistirà en un text amb el tipus de premi atorgat, acompanyat invariablement de la imatge del palmarès que facilitarà el Comitè organitzador.


23. Si en alguna de les obres guanyadores s’hi han repercutit taxes de projecció per part de la distribuïdora o productora de l’obra, l’import econòmic del premi quedarà desert. L’obra obtindrà igualment el reconeixement públic i trofeu corresponents.


24. La cerimònia de cloenda i el lliurament de premis de totes les categories tindrà lloc el dissabte 8 de juny de 2024.


25. Qualsevol qüestió que aparegui durant la gestió del Festival, no contemplada a les BASES, serà decidida pel Comitè organitzador. La participació en el Festival implica l'acceptació d’aquestes BASES.