Roda de Berà

El primer esment documental dels termes de Roda i Berà data de l’any 1010, quan apareixen com a afrontacions meridionals en una donació del castell d’Albinyana al monestir de Sant Cugat. Durant la primera meitat del segle XI es troben diverses referències a ambdós llocs, bàsicament en el Cartulari del Monestir de Sant Cugat del Vallès, i quasi sempre com a límits dels dominis santcugatencs a l’extrem litoral de la Marca del Penedès. 

Tot fa pensar que el topònim Roda de Berà es va formar a partir del també topònim Roda i de l’antropònim Berà, que identificaven dos dels nuclis d’un únic territori constituït per Roda, Berà, i també Creixell. La denominació actual, formada per Roda, la preposició i Berà, no va més enllà de la meitat del segle XIX, segons consta en les actes municipals, i designaria la preeminència històrica de Berà sobre Roda. Abans d’aquesta centúria, la documentació consignava sempre Roda i Berà per separat. L’un com a terme o lloc —Roda— i l’altre com a districte —Berà—. De fet, des del seu origen, és clar que són dos nuclis distints però vinculats territorial i històricament, que han acabat formant un únic municipi.

Si decideixes acompanyar-nos, tindràs ocasió d’admirar l’emblemàtic arc romà de Berà, de gaudir de la joia modernista de la Capella de Mas Carreras —obra de Josep M. Jujol—, d’aguaitar al mar des de la talaia del Roc de Sant Gaietà i, sobretot, de conviure amb un grapat de persones que us acolliran i faran que la vostra estada en aquesta població de 7000 habitants de la Costa Daurada central sigui de ”cine”. 

Per a més informació, consulta l’apartat web de Turisme de l’Ajuntament.