Jurats

Els Jurats del Festival (Jurat de la Selecció Oficial, Jurat de Centres Educatius i Jurat Jove 48 Hores) els designa el Comitè organitzador, i estan integrats per especialistes i professionals rellevants de la indústria cinematogràfica. 


Cada edició es configuren de nou amb persones diferents, de manera paritària i en funció de l'eix temàtic. Els perfils més usuals són els de directors i directores, actors i actrius, productors, músics, crítics, guionistes, muntadors, escriptors, localitzadors i directors de Festivals.